Warszawski Boks

Projekt identyfikacji wizualnej oraz strony internetowej – warszawskiboks.pl
Projekt strony obejmuje stworzenie projektów graficznych, funkcjonalnych oraz wdrożenie strony.