Wszem i Wobec

Projekt identyfikacji wizualnej (logotypu, wizytówek itp.) oraz strony internetowej – wszemiwobec.pl
Projekt strony obejmuje stworzenie projektów graficznych, funkcjonalnych oraz wdrożenie strony.