porady e-marketing

Dowiedz się ciekawych informacji na temat Naszej pracy.

Google Moja Firma to najważniejsze z narzędzi dostarczające klientom informacji o Twojej firmie.
Strony utworzone przy pomocy WP dają wiele możliwości ich edycji w oparciu o najnowocześniejsze trendy i rozwiązania technologiczne.
Mowa ciała w reklamie może zadecydować o sukcesie lub porażce produktu.
Blog to potężne narzędzie marketingu, a prowadzony umiejętnie, może zadecydować o sukcesie firmy.
Najpopularniejszym serwisem społecznościowym jest oczywiście Facebook, zaraz po nim plasują się także Instagram i Twitter.
Identyfikacja wizualna to przede wszystkim kompozycja kolorystyki i kształtów. Z nią musi współgrać logo i nazwa.